ქსელის ბარათი TF-3239 Ver:2.11

8
პროდუქტის კოდი:
3317